Hubzilla guide

Spread the love

Log ind og skriv.

OK, det var måske lidt for kortfattet, så her kommer lidt mere:

Opslag:

Når du har logget ind (med en konto, du har fået oplyst eller selv har oprettet under “Registrer”) er du på din startside, hvor du kan se dine opslag og skrive nye opslag. Blot klik i feltet Opslag (Share) og skriv.
Man skriver i en ganske almindelig tekstrude og har nogle få ekstra muligheder, som vises på knapperne nedenfor. Bemærk at “billedknappen” er til indsætning af billeder fra dit billed-galleri på kontoen. Hvis du vil bruge et billede som du har på din computer, skal du bruge knappen “Tilføj fil” (Attach/upload file).
Inden du trykker på knappen Del (Share) skal du lige se eller ændre hvem du deler med ved at klikke på hængelåsen til venstre for “Del” knappen.

Venner (Connections)

Du er kun i forbindelse, med dem du selv har lyst til at være i forbindelse med. Du vælger menuen Connections og så kan du søge efter Connections på både din egen server og andre servere. Det gør det meget nemmere, hvis du ved hvad din ven hedder OG hvilken server de bor på. Du kan fx indtaste askov@bronshoj.socnet.eu og så sender du en anmodning til mig om oprettelse af en Connection. Når du har lyst til at se nyt fra dine venner klikker du på deres billede i oversigten over Connections og så ser du deres opslag på den server, hvor de bor. Hvis din ven har accepteret din forbindelse ser du alle opslag, hvis din forbindelse ikke er accepteret ser du kun den pågældendes offentlige opslag.

Menu

Du kan selv ændre en del i din menu. Menuen er dels “navigation bar” øverst, hvor du kan se nogle små ikoner og dels drop down menuen (3 vandrette streger) yderst til højre. Hvis du vælger menupunktet “Add Apps” kan du tilføje eller fjerne muligheder fra din menu og du kan vælge om menupunktet skal vises i menuen (stjerne markering) eller i navigation bar øverst (nipsenål markering). Supplerende kan du med menupunktet Arrange Apps ændre på rækkefølgen af de enkelte ikoner/punkter.

Kalender

Systemet indeholder en kalender, hvor du kan indtaste din aftaler og planer. Ganske som ved opslag kan du vælge om en aftale i din kalender skal være synlig for alle, for venner eller kun for dig selv.

Billeder

Menupunktet Photos giver dig adgang til dine album med billeder. Du kan uploade billeder til disse album fra din PC og du kan bruge billederne til din opslag eller bare til at kigge på.

Websider

Du kan oprette dine egne websider. Brug det fx til at lave en samling af links eller huskesedler for dette og hint. Siderne kan oprettes i html og du kan oprette en menu over siderne, men hvis du vil have mange sider, så er der andre værktøjer, der er mere velegnede end at bruge hubzilla til dette.

Kanaler (Channels)

Du kan oprette en ekstra “channel” til dig selv. Det kan være en kanal du bruger til debat i en bestemt sammenhæng eller det kan være en kanal du opretter som et diskussionsforum om et bestemt emne. Med kanalvælgeren øverst til venstre kan du så vælge om du “optræder som” den ene eller anden af dine kanaler. Hvis du foretrækker at optræde uden at vise dit rigtige navn kan du oprette en kanal med det ønskede øgenavn, men helt anonym bliver du ikke: Systemadministrator ved altid hvem du i virkeligheden er. Så opfør dig pænt!

Privat besked (Mail)

Du kan sende en privat besked til andre medlemmer af netværket. Du skal kende deres adresse.

Dig – og din opsætning

Med identitetsmenuen øverst til venstre kan du vælge (Channel Manager) hvilken profil, du optræder under og du kan ændre mange ting i din opsætning – prøv det.

Rejseafregning

Med app’en Afregning kan du sende omkostninger og bilag for en eller anden aktivitet i et standard format, som gør det let for din organisation, at behandle din rejseafregning. Hvis du skal bruge den vil du også have fået oplyst, hvilken email du skal bruge (som modtager afregningen)